Daha Temiz Şehirlere Ulaşabilmek için Akıllı Atık Yönetim Sistemlerini Nasıl Kullanmalıyız? - Blog | Evreka

Blog

Daha Temiz Şehirlere Ulaşabilmek için Akıllı Atık Yönetim Sistemlerini Nasıl Kullanmalıyız?

Daha Temiz Şehirlere Ulaşabilmek için Akıllı Atık Yönetim Sistemlerini Nasıl Kullanmalıyız?

Dünya nüfusu gün geçtikçe kentleşiyor ve uzmanlar 2050’ye kadar nüfusun %66’sının kentsel alanlarda yaşayacağını ön görüyor.

Kentsel nüfusun en büyük problemi, köylerde bulunan nüfusa göre çok daha fazla atık üretmesi. Hatta sadece 2014 yılında New York, atık yönetimi için 2,3 milyar dolar harcadı. Bu miktarın, şehrin sadece atık yönetimi için ayırdığı bütçe olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Bu boyut, kamu ve ticari atık yönetimi servislerinden faydalanıyor ve şehirlerin toplam bütçesi olan 75 milyar doların önemli bir bölümünü kapsıyor.

New York bizim tek örneğimiz değil. 2016 yılında, dünyadaki kentsel nüfus 2 trilyon ton katı atık üretti ve bu miktarın 2050 yılına kadar 3,4 trilyon tona yükselmesi öngörülüyor. Bu sadece yüksek gelirli ülkelerin değil, tüm dünyanın yarattığı bir sorun. 2050 yılı sonu itibarıyla düşük gelirli ülkelerin de ürettiği atık oranının 3 katına çıkacağı öngörülüyor.

İstatistikler ve öngörüler açıkça gösteriyor ki dünyadaki atık sorunun en büyük sebeplerinden birisi kentleşme. Ve bu sorunun finansal yönünün şehirler ve belediyeler arasında çözüldüğünü varsaysak bile, sorun çevresel açıdan bakıldığında çözülmemiş halde duruyor.

Kentsel atık yönetiminin geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılması sorunu asla çözmüyor. Açık bir şekilde söyleyebiliriz ki, atık yönetimi için daha akıllı bir çözüme ihtiyacımız var. Bu çözüme şehirlerin atığı nasıl topladığına ve yönettiğine odaklanarak başlamalıyız.

Daha Verimli Atık Yönetimi İçin Tek Çözüm: Evreka

Kentsel alanlardaki atık konusu, kentlerin atık yönetimi bütçelerinin büyük bir kısmını kapsıyor. Bu konudaki sorun ise şehirlerin atık toplama için kullandığı sistemin çok eski olması. Günümüzde, tüm konteynerler temizlik işçileri ve atık toplama kamyonları tarafından tek tek ziyaret ediliyor. Bu durum ise önemli miktarda iş gücü, ekipman, araç ve yakıt gerektiriyor.

Diğer problem ise, konteynerler aynı anda aynı hızla dolmuyor, farklı noktalardaki konteynerler farklı zamanlarda en dolu noktalarına ulaşıyor. Hatta ve hatta aynı cadde üzerinde konteynerler bile farklı zamanlarda en dolu noktalarına ulaşabiliyor. Ama yine de şehirlerde bu konteynerleri boşaltmak için var olan tüm kaynaklar aynı zaman ve aralıkta kullanılıyor.

Bu sadece bütçeyi ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda verilen servisin kalitesini de etkiliyor. Konteynerler aynı anda dolmadığı için, şimdiki atık toplama yöntemleri yüzünden bazı konteynerlerde taşmalar meydana gelebiliyor ya da daha tam dolmamış konteynerler toplanmak durumunda kalıyor.

Bu gibi sorunları optimizasyon kullanarak kolayca çözebiliriz. Evreka akıllı atık yönetim sistemleri azami verimlilikle atık toplama sürecini optimize edebilir ve içinde yaşadığımız dijital çağın gerekliliklerine göre şehirlerin kullandığı atık toplama yöntemlerini güncelleyebilir.

Evreka Akıllı Atık Toplama Sistemi Nasıl Çalışır?

Kentsel alanlardaki atık konusu, kentlerin atık yönetimi bütçelerinin büyük bir kısmını kapsıyor. Bu konudaki sorun ise şehirlerin atık toplama için kullandığı sistemin çok eski olması. Günümüzde, tüm konteynerler temizlik işçileri ve atık toplama kamyonları tarafından tek tek ziyaret ediliyor. Bu durum ise önemli miktarda iş gücü, ekipman, araç ve yakıt gerektiriyor.

Diğer problem ise, konteynerler aynı anda aynı hızla dolmuyor, farklı noktalardaki konteynerler farklı zamanlarda en dolu noktalarına ulaşıyor. Hatta ve hatta aynı cadde üzerinde konteynerler bile farklı zamanlarda en dolu noktalarına ulaşabiliyor. Ama yine de şehirlerde bu konteynerleri boşaltmak için var olan tüm kaynaklar aynı zaman ve aralıkta kullanılıyor.

Bu sadece bütçeyi ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkıyor ve aynı zamanda verilen servisin kalitesini de etkiliyor. Konteynerler aynı anda dolmadığı için, şimdiki atık toplama yöntemleri yüzünden bazı konteynerlerde taşmalar meydana gelebiliyor ya da daha tam dolmamış konteynerler toplanmak durumunda kalıyor.

Evreka akıllı atık toplama sistemi konteynerlere monte edilebilen ısı/su/darbeye dayanıklı sensörleri, atık toplama kamyonlarında bulunan tablet benzeri araçları ve kullanımı kolay olan yönetim yazılımını içerir.

Sensörler; lokasyon, ısı ve doluluk bilgilerini toplar ve ana bulut sunucularına gönderir. Toplanan bu gerçek zamanlı bilgiler sayesinde atık toplama sürecinin verimliliği artar. Örneğin; atık toplama araçlarının verimliliği rotaları optimize etmek yoluyla arttırılabilir. Geçmiş verilerden yola çıkarak konteynerin ne zaman dolacağına dair tahminler yürütülebilir ve bu sayede konteynerin ne sıklıkla ziyaret edileceği hesaplanabilir. Evreka tarafından sağlanan gerçek zamanlı veriler sayesinde, şehirler konteynerlerin taşması sorunundan tamamen kurtulabilir.

Evreka akıllı atık toplama sisteminin aynı zamanda karbon emisyonunu azaltma gibi çevre dostu etkileri de vardır. Evreka tarafından yürütülen atık toplama operasyonları maliyetleri ve karbon emisyon oranını %70’e kadar azaltır. Optimizasyon sayesinde oluşturulan yedek bütçe ile hizmet kalitenizi arttırabilirsiniz.

Evreka akıllı atık yönetimi ve şehir temizliği sadece maliyetleri azaltmak için değil, aynı zamanda taşma sorunlarını da azaltıp daha temiz şehirlere sahip olmak için kullanılabilir.

Referanslar:

http://www.columbia.edu/~sc32/documents/ALEP%20Waste%20Managent%20FINAL.pdf

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30317/9781464813290.pdf

http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html