E-Atık Nedir? E-Atıkların Korkunç Gerçeği

Blog

E-Atık Nedir? E-Atıkların Korkunç Gerçeği

E-Atık Nedir? E-Atıkların Korkunç Gerçeği

Gezegenimizde her yıl 20-50 milyon ton elektronik atık üretilmektedir. Ancak, yeterince düzenlenmiş e-atık geri dönüşüm tesislerinin kullanımı pahalıdır. E-atık nedir ve nasıl toplanmalıdır?

 

E-Atık Nedir?

Elektronik atıklar veya e-atıklar, istenmeyen, çalışmaz veya modası geçmiş ve kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan elektronik ürünler için kullanılan bir terimdir. Teknoloji böylesine yüksek bir hızda hareket ettiğinden, birçok elektronik cihaz maalesef birkaç yıllık kullanımdan sonra atık haline geliyor. E-atık kategorisine giren ürünler bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, cep telefonları, PDA'lar, VCR'ler, CD çalarlar, faks makineleri, yazıcılar vb.

 

Elektronik atıkların çoğu klorlu çözücüler, bromlu alev geciktiriciler, PVC, ağır metaller, plastikler ve gazlar, kurşun, berilyum, cıva ve kadmiyum gibi toksik maddeler içerir. Bu malzemeler eser elementler olabilir, ancak herhangi bir materyalle kontamine olduklarında çevre için bir tehdit oluştururlar.

 

Çevreye zararlı unsurlar eklemeye ek olarak, e-atıkların yanlış imhası, geri dönüşüm için kaçırılmış bir fırsata yol açar. Hemen hemen tüm elektronik atıklar, plastik, cam ve metaller de dahil olmak üzere bazı geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Örneğin, bir CRT tüpü içeren bir PC ekranının ağırlıkça yaklaşık% 4-6 kurşun içerdiği bilinmektedir. İnsan sağlığı ve geri dönüşümde bulunan değerli metallerin yeniden kullanımı üzerindeki etkileri, e-atıkların sürdürülebilir geri dönüşümünü gerektirir. Bu nedenle, bu atıkları profesyonel ekiplerle toplamak ve önce ayırmak ve sonra geri dönüştürmek çevre için önemli bir süreçtir.

 

Dünyada E-Atık

 

Dünyadaki depolama alanları da hızla doluyor. Yalnızca ABD'de 100 milyondan fazla bilgisayar atılsa da, atığın% 20'sinden daha azı geri dönüştürülebilir.

 

Birçok şirket, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü yönetilen şehirlere ve yasa dışı e-atık alanlarına atık gönderdi ve uygulanması gereken e-atık geri dönüşüm tesislerine daha ucuz bir alternatif yarattı. Kalan e-atıklar sıyırıcılar tarafından alınır, çeşitli şekillerde atılır veya başka bir hurda ile reaksiyona girerek iletkenlik açısından önemli bir değer kaybına yol açar.

 

E-Atık Sorunu Nasıl Çözülür?

 

E-atık sorununa çözüm, e-atıkların ne olduğu bilgisinin bir sonucu olarak eğitim ve alışkanlıklardaki değişikliklerle başlar. Çoğu insan gazete, şişe ve teneke kutuyu geri dönüştürmek üzere eğitilir. Doğada, elektronik atıklar da çaba ile doğru bir şekilde geri dönüştürülebilir.

 

Bazı belediyelerde e-atığı kabul eden transfer istasyonları bulunur. Herhangi bir e-atık işlemcisinin güvenli bir şekilde atılması ve elektronik atıkların güvenli bir şekilde atılması için dokümante edilmiş prosedürleri takip etmek çok önemlidir.

 

Birçok insanı etkileyen yasa dışı e-atık geri dönüşümünü önlemek için saygın şirketleri, bilgisayarları ve cep telefonlarını elden çıkarmamızı sağlamak her zamankinden daha önemlidir. Şirketler e-atık imhası için sertifikalı programları kontrol etmeyi düşünmektedir.