Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisi - Blog | Evreka

Blog

Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisi

Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisi

Artan nüfus ve sanayileşme ile birlikte, çevre üzerinde büyük baskı yaratan atık sorununu çözmek için tek bir yaklaşım yoktur. Atık yönetimi sürecinde atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf adımları uygulanmaktadır. Görüldüğü gibi, atık sorununu tek bir adımda çözememek, Entegre Atık Yönetimi ihtiyacını doğurmuştur.

Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisi nedir?

Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisi, tüm atık yönetimi adımlarını bir bütün olarak değerlendirmeyi ve hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Etkili atık yönetimi ancak tüm yöntemler birleştirilerek mümkündür. Entegre Atık Yönetimi Hiyerarşisine göre, atıkların kaynağında önlenmesi ve azaltılması ilk adımdır. Atık üretiminin önlenemediği durumlarda, yeniden kullanım ve geri dönüşüm aşamaları uygulanır. Geri dönüşümün mümkün olmadığı atık türleri için düzenli olarak depolama da yapılır.

 

 

  • Azaltma: Üretimi sonucunda üretilen atık miktarını kaynağında azaltmayı ve gereksiz tüketimden kaçınmayı amaçlamaktadır.
  • Yeniden Kullanım: Üretilen atıkları başka bir ürün oluşturmak için kullanmayı amaçlamaktadır.
  • Geri dönüşüm: Atıkların fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulmadan üretime geri dönüştürülmesi işlemidir.
  • Geri kazanım: Atıkları işletmelerde kullanılan hammaddeler yerine fiziksel ve kimyasal işlemlerle yeniden kullanmayı amaçlamaktadır.
  • Bertaraf: Geri kazanılamayan veya geri dönüştürülemeyen atık bertaraf edilir. Bertaraf maliyetleri yüksek olduğundan düzenli depolama yapılır.

 

Verimli entegre atık yönetimi atık karakterizasyonu, performans gereksinimleri, güvenilir veriler ve yeterli maliyet bilgisi gerektirir. Tüm bu bilgilere göre atık yönetimi adımları belirlenir. Entegre atık yönetimi hem çevre hem de insan sağlığı için zorlayıcı bir yöntemdir. Atık yönetimi adımları ile çevresel sürdürülebilirlik de sağlanmaktadır.