Kentsel Atık Toplama Alanındaki Problemler ve Evreka’nın Bu Alandaki Çözümleri - Blog | Evreka

Blog

Kentsel Atık Toplama Alanındaki Problemler ve Evreka’nın Bu Alandaki Çözümleri

Kentsel Atık Toplama Alanındaki Problemler ve Evreka’nın Bu Alandaki Çözümleri

Kentsel atık toplama devlet bütçesi harcamalarına girer. Gelişmiş ülkeler atık yönetimi süreçlerine kaynak sağlamaya yatkın iken, çevresel endişeler yüzünden atık toplama hala daha geleneksel yöntemler ile yönetiliyor ve süreç çok yavaş işliyor. Bu bağlamda, atık toplama kamyonları önceden belirlenmiş rota üzerinden yola çıkıyor ve her bir çöp konteynerinde duruyor. Bu senaryo hem gelişmiş ülkelerde hem de üçüncü dünya ülkelerinde aynı işliyor.

Geleneksel Atık Yönetimindeki Problemler ve Zorluklar

Şehirlerin atık yönetiminde gözettikleri yol; bütçe, ekipman, iş gücü ve zaman bakımından oldukça verimsiz. Mesela, bugün kentlerde kişi başına düşen katı atık oranı yaklaşık olarak 4,6 kilogram. Bu katı atığın toplanması ve yönetilmesi ise kişi başı yılda yaklaşık olarak $300 tutuyor. Dünyadaki yüksek gelire sahip şehirlerin çoğu, bu harcamanın bir kısmını halktan vergi olarak topluyor, bu da yaklaşık $170 ediyor. Geri kalan ise genel olarak yerel belediyelerin vergilerinden karşılanıyor. Bu durum yerel belediyelerin bütçesinde büyük bir yük ve zarar niteliğinde maliyete sebep oluyor.

Dahası, şehrin her yerinde dolanan çok sayıda atık toplama kamyonlarını yönetme ve hangi konteynerde duracaklarına karar verme ne verimli ne de optimize edilmiş bir yol tarafından yapılıyor. Bu yöntem, yazılım teknolojisindeki “kaba yöntem” yöntemiyle karşılaştırılabilir. İşe yaramasına yarar fakat zaman, iş gücü ve sarf edilen efora bakıldığında uygun maliyetli olduğu söylenemez.

Kentsel alanlarda atık toplamanın optimize edilmesiyle birlikte, atık yönetimi için harcanan para da aynı oranda azalır. Buna ek olarak, atık toplama kamyonlarının dolaylı yoldan oluşturduğu trafik de azalmış olur.

Alandaki ekiple yönetim arasındaki iletişim geleneksel yöntemdeki sıkıntılardan bir diğeridir. Çoğu zaman süreç radyo üzerinden takip edilir. Geleneksel yöntemlerde detaylı ve gerçek zamanlı veri akışını sağlamak mümkün değildir. Yeterli ve doğru veri toplama olmadan da en uygun rota tespit edilemez ve süreç çok maliyetli hale gelir. 

Bahsi geçen zorlukların çevresel ve finansal etkileri de vardır:

 • Yakıtın verimsiz kullanımı
 • İşgücünün verimsiz kullanımı
 • Zaman yönetimi problemleri
 • Yönetimin yapılandırılmamış veri toplaması
 • Alandaki çalışanlarla yönetim arasındaki iletişimsizlik

 

Atık Toplama Yönetiminin Verimli Hale Getirilmesi İçin Çözümler

Evreka, geleneksel atık toplama sistemlerinin yarattığı problemlere, kablosuz sensörler aracılığıyla modern ve çevre dostu çözümlerle yanıt veriyor. Evreka’nın akıllı atık yönetimi çözümleri şehrin her bir yanındaki konteynerlere monte edilebilen ve sıcağa & suya & darbeye dayanıklı sensörleri içeriyor. Bu sensörler bulut sunucusuna lokasyon, sıcaklık ve doluluk oranı verilerini gönderebiliyor. Şehrin her bir yanındaki konteynerlerden sağlanan gerçek zamanlı veriye dayalı olarak atık toplama kamyonları için rota oluşturuluyor. Evreka’nın akıllı atık toplama sistemi aynı zamanda rotaların verimliliğini geliştirebilmek adına, geçmiş veriye dayalı olarak konteynerin doluluk oranını tahmin edebiliyor. 

Sürücüler gösterge panelinde bulunan GPS destekli rota tarafından yönlendiriliyor. Bu tablet benzeri cihaz, sunuculara gerçek zamanlı lokasyon bilgisi gönderebiliyor. Bu sayede, her bir aracın toplama bilgisi ve lokasyonu gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

Yönetim ise tüm bu süreci takip edebiliyor, görsel ve kullanıcı dostu yönetim paneli üzerinden toplanan veriye ulaşabiliyor. Aynı yönetici paneli üzerinden performans raporları ve detaylı analizlere de ulaşabiliyor.

Evreka atık toplama sürecinin verimliliğini şu yollarla arttırır: 

 • Yakıt tüketimi azalır
 • Karbon emisyonu azalır
 • Atık toplama araçlarının sayısı azalır
 • Operasyonlar için harcanan zaman azalır
 • Gerekli iş gücü sayısı azalır
 • Taşma sorunları ortadan kalkar

Evreka akıllı atık yönetimi çözümü ile operasyon maliyetlerinde yüzde 70’e varan azalma görülür. Bu gerçekten hem finansal açıdan hem de çevresel anlamda ciddi bir orandır. Bu çözüm, şehirlerin çok uzun zamandır uyguladığı geleneksel atık yönetiminin değişimi için ciddi bir potansiyel yaratır.