İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Çalışan Katılımını Takip Etme
Çalışanların Zamanlamasını Görüntüleme
Çalışanların Performansını Ölçme ve Karşılaştırma
Verinin Dijital olarak Saklanması ve Çalışanlar Arasında Geriye Dönük Karşılaştırmalar Yapılması

Çalışan Katılımını Takip Etme

Özelleştirilmiş mobil uygulamalar ve yazılım entegrasyonları ile, yöneticiler çalışanlarının katılımını takip edebilir. Evreka Sürücü Uygulaması sayesinde, her bir çalışan kendi kimlikleriyle sisteme giriş yapabilirler. Bu çözüm ile evrak işleri ortadan kalkar ve yöneticilere en güncel bilgi sağlanmış olur.

Çalışanların Zamanlamasını Görüntüleme

Evreka Platform üzerinden çalışanların çalışma ve izin günleri yönetim tarafından görüntülenebilir. Bu sayede doğru çalışana doğru zamanda doğru görev ataması yapılmış olur.

Çalışanların Performansını Ölçme ve Karşılaştırma

Çalışan performansı, yöneticinin performans kriterlerine göre ölçülebilir ve performanslar arası karşılaştırma yapılabilir.

Verinin Dijital olarak Saklanması ve Çalışanlar Arasında Geriye Dönük Karşılaştırmalar Yapılması

İnsan Kaynakları verileri, çalışanların performanslarını karşılaştırmak üzere depolanır ve raporlanır.