Sektörler

Sektörler

EVSEL ATIK TOPLAMA

Evsel atıklar, özel evler/daireler tarafından üretilen ve toplanacak atık konteynerlerinde biriken atıkları gösterir. Atık konteynerleri, bir ev/daireye özel olarak tahsis edilebilir, “kullandıkça öde” uygulamaları altında yönetilebilir ve ortak alanlara yerleştirilebilir.Evsel atıkların toplanması belediyelerin kendisi veya belediyeler tarafından yetkilendirilen özel atık yönetim şirketleri tarafından ele alınmaktadır. Bazı bölgelerde, vatandaşların yetkilendirdiği özel şirketler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda tahsilat işlemleri sağlamaktadır.

Evreka Akıllı Evsel Atık Toplama Çözümü ile:

 • Filo, çalışan, varlık, operasyon gerçekleştirme; mobil uygulamalar, sensörler, RFID sistemleri ve entegrasyonların yardımıyla evsel atık toplama operasyonları dahilinde takip edilir.
 • Sahadan toplanan verilere, yönetimsel kararlara ve vatandaşların taleplerine göre optimize edilmiş bir toplama programı hazırlanır.
 • Optimize edilmiş rotalar sayesinde; saha, arka ofis ve yönetim arasında verimlilik artar ve koordinasyon sağlanır.
 • Tüm veriler Evreka Platformda tutulur, gelecekteki ihtiyaçları tahmin etmek ve iyileştirmeye açık tarafları tespit etmek için özel olarak tasarlanmış algoritmalar ile analiz edilir.

Bir bütün olarak Evreka Akıllı Evsel Atık Toplama Çözümü verimliliği arttırır, işletim maliyetlerini azaltır, veriye dayalı kararları destekler ve sahada istenmeyen olayları önler. Böylece müşterilerin isteklerine anında cevap verip müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

Daha Fazlası
ENDÜSTRIYEL ATIK TOPLAMA

Endüstriyel atıklar, imalat veya endüstriyel süreçler sonucunda üretilen katı atıkları ifade eder. Yanlış yönetilirse, endüstriyel atıklar tehlikeli sağlıksal ve çevresel sonuçlara yol açabilir. Bu tür işlemleri halk sağlığı veya çevresel etkiler için tehlike olmadan yönetmek, Evreka ile mümkündür.
Endüstriyel atıkların toplanması belediyelerin kendisi veya yetkilendirdikleri özel atık yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Endüstriyel atıklar için konteynerlerin boyutu, evsel atık konteynerlerinden daha büyüktür. Bu nedenle, toplama sıklığı işletme ölçeğine göre değişmektedir ve işletme ölçeklerinde farklı işlem türleri bulunmaktadır. Toplanan atıklar, atık türüne göre geri dönüşüm merkezlerine veya depolama alanlarına bırakılmaktadır.
Bu nedenle Evreka her türlü endüstriyel atığı yönetme konusunda kapsamlı bir hizmet sunar ve tüm endüstriyel atığı verimli ve etkili bir şekilde bertaraf etmek için çözümler sunar.

Evreka Akıllı Endüstriyel Atık Toplama Çözümü, filo, çalışan, varlık ve operasyonun uçtan uca kontrolünü sağlar:

 • Mobil uygulamalar, izleme cihazları, RFID sistemleri ve entegrasyonlar aracılığıyla; yerine getirme takibi ve konteyner lokasyon takibi etkin bir şekilde yönetilebilir.
 • Operasyonlar için en uygun rota hazırlanır ve çevre dostu çözümler sağlanır.
 • Çalışan performansının, araç kullanımının, SLA'ların, müşteri davranışlarının ve işletmenize özgü tüm analizlerin analizi otomatik olarak sağlanır ve evrak işleri azaltılır.

Bir bütün olarak Evreka Akıllı Endüstriyel Atık Toplama Çözümü verimliliği arttırır, işletim maliyetlerini azaltır, veriye dayalı kararları destekler ve sahada istenmeyen olayları önler. Böylece müşterilerin isteklerine anında cevap verebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

Daha Fazlası
YIĞIN ATIK TOPLAMA

Yığın atıklar genellikle hacim olarak büyük olan ve / veya uygun atık toplama işlemleri ile işlenemeyen atık türleri için yaygın olarak kullanılır. Yığın atıkların uygun şekilde arıtılması için en yaygın kullanılan yaklaşım “iletişim” dir. Koordinasyon genellikle arka ofis ve sahadaki ekipler arasındaki telefon görüşmeleriyle sağlanır. Yığın atık yerleri sahadaki operatörlere aktarılır ve işlem yerine getirildikten sonra alanın resimleri alan operatörlerinden istenir. Sonuç olarak, tüm bu süreç çok fazla bilişsel yük gerektirir.

Evreka Akıllı Yığın Atık Toplama çözümünün en belirgin avantajı kesintisiz iletişimdir:

 • Yığın atık görevi sisteme üçüncü taraf kaynaklar (şehir konseyi müşteri yönetimi sistemleri, sipariş yönetim araçları, vb.), sahadaki müfettişler / amirler / sürücüler için özel olarak tasarlanmış uygulamalar veya Evreka platformu aracılığıyla girilebilir.
 • Sahadaki ekiplere otomatik olarak veya kolay araç ve yük takibi ile, işlevsellik odaklı sayfalar kullanılarak görevler atanabilir.
 • Her bir görev tüm ortamlara aktarılabilir ve yerine getirme izlemesi, sürücüler tarafından kullanılan uygulamalardan önce ve sonra yapılır.
 • Herhangi bir kalite güvencesinin ihlali durumunda bir operasyonun tekrarlanması talep edilebilir.
 • Retrospektif SLA takibi ve özelleştirilmiş performans analizi anında yapılabilir.

Bir bütün olarak Evreka Akıllı Yığın Atık Toplama Çözümü verimliliği arttırır, işletme maliyetlerini azaltır, veriye dayalı kararları destekler ve sahada istenmeyen olayları önler. Böylece müşterilerin isteklerine anında cevap verebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilirsiniz.

 

Fill out the form below to download one-pager:

Daha Fazlası